ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την εταιρία ΟΤΕ αναφορικά με την Υπηρεσία COSMOTE TV (Data Privacy Notice)

Μαζί μας τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι ασφαλή.

Εμείς στον ΟΤΕ αντιλαμβανόμαστε πλήρως το πόσο σημαντικά είναι για εσάς τα προσωπικά δεδομένα. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε πως θα τα επεξεργαστούμε νόμιμα και με απόλυτη διαφάνεια.

Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που πραγματοποιείται με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας COSMOTE TV (εφεξής η Υπηρεσία).

1.Τα προσωπικά σας δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό; 

Με τον όρο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά, εφόσον σας αναγνωρίζουμε ή μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε μέσω της συγκεκριμένης αυτής πληροφορίας ή πληροφοριών. Η αναγνώριση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω αυτής της συγκεκριμένης πληροφορίας είτε πιθανόν αφού συνδυάσουμε την συγκεκριμένη πληροφορία με άλλες πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή μας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679, εφεξής GDPR Η σχετική νομοθεσία είναι διαθέσιμη εδώ.

Όταν αναφερόμαστε στην έννοια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εννοούμε κάθε είδους πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται στα προσωπικά σας δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διαγραφή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2.Ποίοι είμαστε;

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ) με έδρα το Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 99 αποτελεί τον υπεύθυνο  των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι  καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που εσείς μας κοινοποιείτε με σκοπό την  παροχή της Υπηρεσίας COSMOTE TV. 

Ο ΟΤΕ έχει επιλέξει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer).

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών στο 13888 ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών στο 13818 ή ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/contact_us. 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr ή fax στο 2102511888 ή επιστολή στη διεύθυνση «Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

3.Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Ο ΟΤΕ ακολουθούμε με συνέπεια τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, διατηρώντας τα προσωπικά σας δεδομένα όσο το δυνατόν πιο ακριβή και επικαιροποιημένα. Και αυτό, γιατί:

•διατηρούμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας,

•επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, αξιοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

4. Ποιες κατηγορίες δεδομένων σας επεξεργαζόμαστε με σκοπό την εξυπηρέτηση της σύμβασής σας;

Εάν αποφασίσετε να υπογράψετε σύμβαση υπηρεσιών COSMOTE TV με τον ΟΤΕ είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας κτλ), τα οποία είναι απαραίτητα για την σύναψη της σύμβασής σας. 

Επιπλέον, εφόσον γίνετε τελικά συνδρομητής μας, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε δεδομένα όπως:

•Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση και χρήση της Υπηρεσίας (π.χ. κωδικός συνδρομητή/subscriber id )  και την αντίστοιχη χρέωσή σας.

•Δεδομένα που αφορούν την Υπηρεσία (π.χ. τύπος σύνδεσης Μέσω Δορυφόρου ή Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης, πακέτο συνδρομής, σειριακός αριθμός εξοπλισμού και συνδρομητικής κάρτας, ενεργές Πρόσθετες Υπηρεσίες κ.λπ) 

•Δεδομένα που αφορούν τη δικτυακή διεύθυνση πρόσβασης του συνδρομητή στην Υπηρεσία COSMOTE TV GO προκειμένου να βεβαιωθεί η ορθή χρήση της εντός ΕΕ,  σύμφωνα με τις  διατάξεις του υπ’ αριθμ. 1128/2017 Κανονισμού της ΕΕ για την διασυνοριακή φορητότητα  στις επιγραμμικές  υπηρεσίες περιεχομένου.

•Δεδομένα που αφορούν την χρήση της Υπηρεσίας (π.χ. θέαση προγραμμάτων, μίσθωση ταινιών κ.ο.κ.) για λόγους βλαβοδιαχείρισης και βελτίωσης της Yπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΟΤΕ παρακαλούμε αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στο γενικό κείμενο ενημέρωσης σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τις εταιρίες ΟΤΕ ΑΕ και COSMOTE AE (Data Privacy Notice), το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ και στα κείμενα ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά υπηρεσία στο www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/notices ή στο site της αντίστοιχης υπηρεσίας.

5. Άλλες περιπτώσεις επεξεργασίας: η δημιουργία προφίλ

Ο ΟΤΕ ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς πέραν την παροχής της Υπηρεσίας, αφού όμως πρώτα ζητήσει την συναίνεσή σας για καθεμία τέτοιου είδους επεξεργασία. Ειδικότερα ο ΟΤΕ ενδέχεται να επεξεργαστεί συνδυαστικά προσωπικά σας δεδομένα, που προκύπτουν από διάφορες πηγές, προκειμένου να δημιουργήσουν προφίλ συνδρομητή και χρήστη μόνο εφόσον συναινέσετε στην συγκεκριμένη επεξεργασία. Το σχετικό ενημερωτικό κείμενο με το οποίο παρέχεται η σχετική συγκατάθεση βρίσκεται εδώ.

Ως κατάρτιση προφίλ νοείται η οποιασδήποτε μορφής αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μέσω της οποίας ενδέχεται να αξιολογήσουμε ορισμένες προτιμήσεις σας ή πτυχές της προσωπικότητάς σας όπως πχ να προβλέψουμε τα προϊόντα που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν με σκοπό να σας αποστείλουμε διαφημιστικά μηνύματα που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις σας.

Σημειώνουμε ότι ο ΟΤΕ, εφόσον ζητήσει την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάντα θα σας δίνει το δικαίωμα να ανακαλείτε εύκολα τη συναίνεσή σας. Σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας σε κάποια επεξεργασία μας,  η νομιμότητά της δεν θίγεται, εφόσον βασίστηκε σε συγκατάθεσή πριν την ανάκληση της.

6. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τον ΟΤΕ και την COSMOTE με σκοπό την διαφήμιση/ προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3471/2006). Με βάση αυτό, ο ΟΤΕ και η COSMOTE δύνανται να σας αποστέλλουν διαφημιστικά μηνύματα στα στοιχεία επικοινωνίας (sms, emails ή/και μηνύματα στον αποκωδικοποιητή της COSMOTE TV), που εσείς μας έχετε γνωστοποιήσει επ’  ευκαιρία κάποιας παλαιότερης συναλλαγής σας με εμάς, μέσω της οποίας μας κοινοποιήσατε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ ενδέχεται να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές καμπάνιες για την απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών του. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε να εγγραφείτε στο Μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, το οποίο τηρείται τόσο από τον ΟΤΕ όσο και από όλους τους παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και περιλαμβάνει στοιχεία των συνδρομητών τους οι οποίοι έχουν ζητήσει να μην δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για απ' ευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς.  Εάν είστε συνδρομητής ΟΤΕ (και COSMOTE) αναζητείστε περισσότερες πληροφορίες για το Μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 εδώ. Εάν είστε συνδρομητής άλλων παρόχων σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τον πάροχό σας.

7. Συνεργασία με τρίτες εταιρίες- διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες 

Ακόμα και αν επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργασία με κάποιον συνεργάτη/τρίτη εταιρεία, ο ΟΤΕ παραμένει υπεύθυνος για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Οι συνεργάτες μας επιλέγονται πάντα με κριτήριο το υψηλό τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν. Πριν συνεργαστούμε με οποιαδήποτε εταιρεία και στην περίπτωση που η συνεργασία μας αυτή προϋποθέτει την ανάθεση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ο ΟΤΕ θα δεσμεύσει την εταιρεία αυτή συμβατικά, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.  

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κυρίως εντός της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρείες εκτός Ε.Ε., αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο ΟΤΕ συνεργάζεται κυρίως με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, του ΙΤ, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και call center, της εκτύπωσης λογαριασμών, της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου προσωπικού (HR), των νομικών υπηρεσιών, της ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής, των εγκαταστάσεων δορυφορικών κεραιοσυστημάτων.

8. Άλλοι αποδέκτες των δεδομένων σας

Σημειώνουμε ότι ο ΟΤΕ για την παροχή της Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου σε συνεργασία με εταιρίες που δραστηριοποιούνται νόμιμα στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής πληροφόρησης.

Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων σας με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής μας σχέσης, ενδέχεται να είναι οι εμπορικοί συνεργάτες του ΟΤΕ, που μεσολαβούν για τη σύναψη της Σύμβασης, καθώς και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι λογαριασμοί του κάθε Συνδρομητή.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής σας από την χρήση της Υπηρεσίας διατηρούμε το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, σύμφωνα με τους όρους του Ν. 3758/2009 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με σκοπό την ενημέρωση σας για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής τους, κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας.

9. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα που μας κοινοποιείτε με σκοπό την σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης μας μαζί σας, καθώς και αυτά που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργοί συνδρομητές της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση λύσης ή λήξης των συμβολαίων σας, τα δεδομένα σας διατηρούνται στα συστήματά μας για διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών.

Δεδομένα, που αφορούν την χρήση της Υπηρεσίας  (π.χ. πακέτο συνδρομής, πρόσθετες ενεργές υπηρεσίες κ.λ.π.) διατηρούνται και για άλλους σκοπούς μετά την λήξη του συμβολαίου σας, όπως πχ σε περίπτωση που υπάρχει οφειλή σας ή εάν υπάρχει σε εκκρεμότητα κάποιο παράπονό σας αναφορικά με την παροχή ή τιμολόγηση των υπηρεσιών μας και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται η διατήρηση αυτή από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Ειδικά ιστορικά στοιχεία (π.χ.  αριθμός ταινιών που έχουν μισθωθεί κατά την διάρκεια της συνδρομής σας, τίτλοι ταινιών κ. ο. κ.) διατηρούνται επώνυμα για διάστημα έως τριών (3) μηνών μετά την λύση ή λήξη του συμβολαίου σας.  

Μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασής σας με τον ΟΤΕ και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή παράπονα εκ μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν εάν αυτό επιβάλλεται από άλλη νομοθεσία ή εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας στη διατήρηση. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα σας θα διαγραφούν με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή ή ανάκτησή τους ή θα ανωνυμοποιηθούν.

Η ανωνυμοποίηση είναι η εφαρμογή πρακτικών σε προσωπικά στοιχεία που τα καθιστούν ανώνυμα, έτσι ώστε να μην είναι πλέον εφικτό να αναγνωριστεί από τις πληροφορίες αυτές ποια είναι η ταυτότητά σας. Η χρήση ανώνυμων δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, γιατί μας βοηθάει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας και, παράλληλα, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών.

10. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς να τα ασκήσετε

Μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: 

•Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.

•Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

•Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

•Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

•Φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr ή fax στο 2102511888 ή επιστολή στη διεύθυνση «Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα  υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Θέλουμε να σημειώσουμε ότι τόσο ο ΟΤΕ όσο και η COSMOTE, εφόσον ζητήσουν την συναίνεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάντα θα σας δίνουν το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συναίνεσή αυτή με έναν εύκολο τρόπο. Η σχετική δυνατότητα  θα περιγράφεται στο κάθε κείμενο/ φόρμα, με την οποία θα σας ζητάμε την συναίνεσή σας. Σε περίπτωση που ανακαλέσετε την συναίνεσή σας ως προς κάποια επεξεργασία μας δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

11. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων – Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα που λαμβάνουμε κατά την επεξεργασία τους

Στον ΟΤΕ προβλέπουμε στις εταιρικές μας διαδικασίες τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τα εφαρμόζουμε στα συστήματα πληροφορικής και τις πλατφόρμες, που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων.

Αυτά είναι ενδεικτικά: 

•μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).

•μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).

•μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ή της χρήσης, ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).

•μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή καταγραφής, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων).

•μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).

•μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του συνδρομητή (έλεγχος αναδόχου).

•μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς σκοπούς μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού).

12. Ενιαίο αρχείο προσωπικών δεδομένων πελατών- συνδρομητών ΟΤΕ-COSMOTE.

Μαζί, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, στο πλαίσιο της σταδιακής λειτουργικής ενοποίησης, προχωράμε σε αμοιβαία επεξεργασία των αρχείων προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών μας με σκοπό την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών και την ενιαία εξυπηρέτησή σας. Σκοπός της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι η ενιαία αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση του συνδρομητή σταθερής και κινητής τηλεφωνίας από την Εξυπηρέτηση Πελατών, καθώς και η πρόταση των καλύτερων τιμολογιακών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις τηλεπικοινωνιακές σας ανάγκες.

Εάν δεν επιθυμείτε την συγκεκριμένη επεξεργασία, διατηρείτε το δικαίωμα να προβάλλετε την αντίρρησή σας σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 9 του παρόντος.

Διευκρινίζουμε ότι εάν αρνηθείτε τη συγκεκριμένη επεξεργασία, οι υπηρεσίες που έχετε επιλέξει (τηλεπικοινωνιακές ή και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΟΤΕ και την COSMOTE) θα συνεχίσουν να σας παρέχονται κανονικά, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου σας.

Το παρόν κείμενο ενημέρωσης αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ισχύει από 25/05/2018.ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ